Vés al contingut (premeu Retorn)

Muhayyuddin

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 11, Porta 11-7
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 401 17 06
E-mail muhayyuddin.gillani@upc.edu
catala.gif

Muhayyuddin va néixer a Sialkot, Pakistan. Es va llicenciar (cum laude) en Física Computacional per la Universitat del Punjab, a Lahore, Pakistan el 2008 i té un màster en Ciències de la Computació per la GC University Lahore, Pakistan el 2011. Va treballar com a professor al Departament de Ciències de la Computació de la GC University Lahore (2011-2012). En aquesta mateixa universitat també va estar assignat al Cibernetic Intelligence Research Lab (CIRL) i va participar en projectes relacionats amb la robòtica cognitiva i la intel·ligència artificial quantum. Després va ingressar al Centre for High Energy Physics (CHEP) com a professor visitant i va participar en l'ensenyament de cursos relacionats amb la física computacional. En l'actualitat, ha ingressat a l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) com a estudiant de doctorat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Espanya. La seva àrea de recerca actual és la prensió i la manipulació amb mans mecàniques.


castellano.gif
Muhayyuddin nació en Sialkot, Pakistán. Se licenció (cum laude) en Física Computacional por la Universidad del Punjab, en Lahore, Pakistán en 2008 y tiene una maestría en Ciencias de la Computación por la GC University Lahore, Pakistán en 2011. Trabajó como profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la GC University Lahore (2011 a 2012). En dicha universidad también estuvo asignado al Cybernetic Intelligence Research Lab (CIRL) y participó en proyectos relacionados con la robótica cognitiva y la inteligencia artificial quantum. Después ingresó en el Centre for High Energy Physics (CHEP) como profesor visitante y participó en la enseñanza de cursos relacionados con la física computacional. En la actualidad, ha ingresado en el Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales (IOC) como estudiante de doctorado en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, España. Su área de investigación actual es la prensión y la manipulación con manos mecánicas.

english.gif

Muhayyuddin was born in Sialkot, Pakistan. He received the BS(Hons.) degree in Computational Physics from the University of the Punjab, in Lahore, Pakistan in 2008 and MS degree in Computer Science from the GC University Lahore, Pakistan in 2011. He worked as Lecturer at the Department of Computer Science of the GC University (2011 to 2012). In the GC University he was also attached with the Cybernetic Intelligence Research Lab (CIRL) and involved in projects related to Cognitive Robotics and Quantum Artificial Intelligence. After that he joined the Centre for High Energy Physics (CHEP) as visiting faculty member and engaged in teaching computational Physics related courses. Currently, he has joined the Institute of Industrial and Control Engineering (IOC) as a PhD student at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain. His current research area is grasping and manipulation with mechanical hands.


Contingut relacionat

  • Pàgina web personal
  • Producció científica
  • Publicacions