Comparteix:

Doctorat Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions

Presentació

El concepte de cadena d'aprovisionament (Supply Chain, SC) ha sorgit com a conseqüència d'ampliacions successives del punt de vista sobre els processos productius. La terminologia, des de l'organització de la producció, l'organització industrial, la gestió de les operacions (Operations Management, OM) i la logística integral ha confluït en la cadena d'aprovisionament, designant la xarxa d'entitats que intervenen en el disseny, obtenció, distribució i, quan és el cas, recuperació i remanufactura o reciclatge de béns i serveis i els fluxos materials, financers, informatius i de persones que tenen lloc entre aquestes entitats. Es tracta, per tant, d'un concepte integrador que reflecteix l'evolució real dels sistemes de subministrament de béns i serveis. A conseqüència d'aquesta evolució, creix la proporció de cadenes de subministrament amb una cobertura global, el que dificulta l'optimització del seu disseny i gestió i fa sorgir o reforça la importància de conceptes com la resiliència o la robustesa. Així mateix, la creixent preocupació pel respecte al medi ambient i la sostenibilitat es reflecteixen en el pes que progressivament han anat adquirint les investigacions sobre el disseny i la gestió verdes de les cadenes de subministrament i sobre les CLSC (cadenes de subministrament amb bucle tancat, concepte sorgit del desenvolupament del de logística inversa).

Actualment, el concepte de cadena d'aprovisionament, que inclou i supera els de direcció d'operacions i de logística, articula la investigació en matèria d'aprovisionament, producció, distribució i recuperació. Tot i que, estrictament, el concepte de gestió de la cadena d'aprovisionament inclou el de la gestió de les operacions, el fet d'associar-ne la denominació del programa de doctorat proposat indica quin és l'aspecte de la gestió de la SC en què recau més èmfasi.

El personal investigador vinculat al programa posseeix àmplia i reconeguda experiència docent, investigadora i en direcció de tesis, tot això en matèries relacionades amb les característiques del programa. D'altra banda, la participació d'aquest personal en convenis i projectes de recerca, així com les seves publicacions en revistes de qualitat contrastada, mostren la seva experiència investigadora en la temàtica pròpia del programa SCOM.

L'objectiu del programa de doctorat SCOM (Supply Chain & Operations Management) consisteix a fomentar i desenvolupar la recerca sobre la cadena de subministrament i contribuir així a la millora de l'eficiència, econòmica i mediambiental, de les organitzacions.

Aquest programa dóna resposta a les necessitats de formació de personal altament qualificat en R + D + I, per tal de millorar l'eficiència i l'impacte mediambiental dels processos d'aprovisionament, producció, distribució, recuperació i remanufactura o reciclatge. El programa pot ser especialment útil en un entorn en què la indústria i la logística tenen un pes especialment rellevant com Catalunya, però les necessitats de formació s'estenen a tots els països, i per tant el programa té una decidida vocació internacional.

Per la naturalesa del concepte de SC, la recerca en aquest àmbit admet una considerable varietat pel que fa a la metodologia emprada, ja que l'objecte de la investigació pot ser l'elaboració de conceptes, la construcció de teories a partir d'una base empírica o la formalització de problemes de disseny i gestió de la SC (que pot estar o no orientada a la formulació i resolució de models matemàtics). L'activitat de recerca del personal acadèmic vinculat al programa ha donat lloc a resultats en totes les facetes esmentades en relació amb el disseny i la gestió de la cadena de subministrament i la direcció d'operacions en el seu si.

 

La investigació en l’àmbit de la cadena de subministrament

Català     Anglès

 

Normativa específica

Línies de recerca:

 • Organització d’operacions o de la producció
 • Problemes de Scheduling (programació d’activitats)
 • Disseny i equilibrat de línies de producció i muntatge
 • Organització del temps de treball
 • Planificació agregada integrada de l’empresa
 • Planificació estratègica de la capacitat
 • Disseny i gestió de la Supply Chain
 • Logística urbana
 • Logística inversa (green logistics)
 • Logística portuària
 • Disseny de xarxes per a l’electrificació de comunitats aïllades

 Més informació