Skip to content

You are here: Home / Docència

Docència

L’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) té entre els seus objectius tant el desenvolupament de tasques de recerca com la realització d’activitats docents d’alta especialització, en particular orientades a la formació de personal investigador.

Per tot això, l’IOC va gestionar des dels seus orígens un programa de doctorat, i, actualment, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior ho fa tant a nivell de doctorat com de màster. En aquests programes es cobreixen els diferents aspectes de l’automatització i les seves aplicacions tot seguint les línies d’investigació de l’IOC: robòtica industrial i de serveis, control de processos i enginyeria d'organització i logística.

Els programes de màster són estudis universitaris que ofereixen formació avançada de caire especialitzat o multidisciplinari. S'adrecen a la capacitació acadèmica o professional o a la iniciació en les tasques de recerca. Els màsters oficials amb títol homologat pel Ministeri d'Educació i Ciència estan orientats a l'activitat de recerca i/o a la pràctica professional, que permeten realitzar Programes de Doctorat. L'IOC ofereix dos Màsters oficials: el Màster en Automàtica i Robòtica i el Màster en Logística, Transport i Mobilitat.

Els programes de doctorat corresponen al tercer cicle universitari i ofereixen formació avançada en les tècniques de recerca. El Doctorat s'imparteix mitjançant cursos, seminaris o altres activitats i inclou l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. La superació del cicle condueix a l'obtenció del títol de doctor. L'IOC ofereix: el Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió i el Doctorat en Automatització Avançada i Robòtica, ambdós amb Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència. El programa de doctorat Automàtica, Robòtica i Visió també ha obtingut la Menció d'Excel·lència del Ministeri d'Educació, amb codi MEE2011-0453. Aquesta menció, que s'atorga amb un període de validesa del 2011-2012 al 2013-2014, substitueix la Menció de Qualitat que s'atorgava fins ara, i que tenia el programa des de l'any acadèmic 2007-2008 fins al 2010-2011.