Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació


Aquest programa ha estat substituït pel programa Automàtica, Robòtica i Visió (ARV)” i per tant ja no admet nous estudiants, tot i que és vàlid per als estudiants que el cursen actualment. La nova normativa (RD 99/2011) disposa que el termini máxim per a llegir la tesi doctoral serà l'11 de febrer de 2016.

El programa AAR té la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació (MEC) des de l'any 2004.

L’objectiu del programa AAR és proporcionar una sòlida formació en temes avançats d’automatització, que serveixin com a complement als coneixements adquirits pels estudiants durant els dos cicles universitaris i els prepari tant per iniciar-se a la investigació científica, com per desenvolupar-se en ambients d’alta especialització. En aquest sentit, el programa cobreix diferents temes mitjançant assignatures optatives la qual cosa permet que el doctorand segueixi diferents orientacions d’acord amb el temes específics en els quals se centra el seu interès.

La realització del doctorat es pot dividir bàsicament en dues fases:

  • Obtenció d’un mínim de 32 crèdits.
  • Realització d’un treball d’investigació que doni lloc a la tesi doctoral.