Vés al contingut (premeu Retorn)

PresentacióEl doctorat “Automàtica, Robòtica i Visió (ARV)” va sorgir l’any 2006 com a fusió del programa “Automatització Avançada i Robòtica” de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) i del programa “Control, Visió i Robòtica” del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), ambdós amb Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència. La fusió és fruit d’una afinitat i convergència temàtiques cada cop més gran a les actuacions d’ambdós programes, i es porta a terme aprofitant l’oportunitat per adaptar-se al nou esquema d’estudis dels Programes Oficials de Postgrau en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.


El doctorat ARV va obtenir des del primer any la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència, amb codi MCD2007-00150 (2007, 2008, 2009, 2010). El programa de doctorat Automàtica, Robòtica i Visió també ha obtingut la Menció d'Excel·lència del Ministeri d'Educació, amb codi MEE2011-0453. Aquesta menció, que s'atorga amb un període de validesa del 2011-2012 al 2013-2014, substitueix la Menció de Qualitat que s'atorgava fins ara, i que tenia el programa des de l'any acadèmic 2007-2008 fins al 2010-2011.

Aquest doctorat dóna un marc per a la realització de tesis doctorals en les àrees d’Automàtica, de Robòtica i de Visió sota la direcció dels professors que en formen part, tot aprofitant les infraestructures de recerca que posen a la seva disposició tant les Unitats com els Grups de Recerca implicats.

Informació relacionada

 

Com a primer pas en la fusió dels programes de doctorat abans esmentats, en el curs acadèmic 2006-2007 ja es va engegar el Màster d'Investigació "Automàtica i Robòtica", que dintre del mateix programa de postgrau serveix de base perquè l'estudiant del doctorat ARV rebi la formació complementària que correspongui i que li capacitarà per a realitzar la seva investigació i tesi doctoral en les àrees indicades.


El doctorat ARV hereta l'experiència i trajectòria dels dos programes que li donen origen (existents des de 1986, són dels més antics de la UPC), tant en la gestió del programa com en el seguiment i supervisió de les activitats dels seus estudiants. Així doncs, es manté el funcionament segons un reglament intern, revisat i aprovat anualment per la Comissió de Doctorat, en el qual s'indiquen als estudiants els criteris amb que es realitzen i avaluen les diferents activitats i la forma específica de portar-les a terme. Ha de destacar-se també que entre ambdós programes sempre s'han tingut almenys 4 professors visitants per any impartint cursos i seminaris com a complement als cursos reglats regulars dels programes. Això ha servit perquè molts estudiants de doctorat contactessin amb professors de reconegut prestigi internacional, assolint una visió més àmplia del seu camp de treball i que arran d'això hagin realitzat estades en centres estrangers, tant a nivell predoctoral com posdoctoral.

A part dels estudiants nacionals, en els darrers anys hi ha hagut nombros alumnes estrangers provinents per exemple d'Alemanya, Argentina, Bolívia, Brasil,  Colòmbia, Costa Rica, Equador, Estats Units, Guatemala, Iran, Itàlia, Mèxic, Pakistan, Perú, Romania, Veneçuela i Xile.


Justificació de la necessitat del programa

La influència de l'automatització i la robòtica en la societat actual és cada vegada més notable, tant des del punt de vista estrictament social pel que fa a hàbits i increment del comfort i qualitat de vida, com als aspectes econòmics directament i indirectament relacionats. En conseqüència la recerca i desenvolupament en aquest camp és de vital importància, i marca clarament la diferència entre països desenvolupats i països en desenvolupament. En aquests darrers es comercialitza o en el millor dels casos es fabriquen alguns productes (bàsicament degut a un cost de producció més baix) però normalment no es disposa de coneixement ("know-how") i capacitat per realitzar innovació, ni per formar personal per a aquest fi, fet que marca la diferència. Dintre d'aquest marc, el fet de formar professionals amb capacitat d'innovació i capacitat d'acció en àmbits de gran especialització en el context de les darreres tecnologies, resulta en una contribució directa i evident a la nostra societat.

Objectius

L'objectiu del programa ARV és proporcionar una sòlida formació, que serveixi com a clar complement als coneixements ja adquirits pels estudiants en les fases prèvies, i els prepari tant per a iniciar-se a la investigació científica com per a estar en ambients d'alta especialització en temes avançats d'automatització. En aquest sentit es tracta que el doctorand adquireixi la capacitat de buscar solucions innovadores a partir de sòlids coneixements teòrics i de l'aplicació de noves tecnologies. Per cobrir aquests aspectes, la fase de formació complementària es realitza prenent cursos del Màster d'Investigació "Automàtica i Robòtica", engegat en el curs 2006-2007 seguint ja el nou esquema d'estudis dels Programes Oficials de Postgrau en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.