Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissió

 


Accés al doctorat ARV

 

Per accedir als estudis de doctorat cal tenir el títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i el de màster universitari oficial.

 

També hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d’aquests supòsits:

 

 

Supòsit

Titulació prèvia

1

Tenir un titol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’espai europeu d’educació superior que habiliti per a l’accés al màster, i haver superat un mínim de 300 ECTS*, dels qual com a mínim 60 han de ser estudis de màster.

2

Tenir un títol estranger prèvia comprovació de la UPC que acredita formació equivalent al títol oficial espanyol de màster universitari i faculta, en el seu país, per a l’accés als estudis de doctorat.

3

Tenir un altre títol espanyol de doctor.

 

* En cas de tenir un títol universitari oficial espanyol previ al EEES, consulteu via correu electrònic a l'adreça: doctorat.arv@upc.edu per veure quines possibilitats d'admissió existeixen en aquesta situació.

 

En el cas d’estudiants estrangers s’han d’acreditar els coneixements lingüístics suficients per desenvolupar aquesta activitat.

 

 

Sol.licitud d’admissió

 

 

  • El candidat ha de comptar amb l’aval d’un professor de programa ARV, que assumirà la tutoria i, si és el cas, la direcció de la seva tesi. Al web del programa es troba la llista del professorat amb les seves dades de contacte i àrees d’expertesa.
  • El candidat s’ha de donar d’alta a l’aplicatiu d’accés als estudis de doctorat en línia on haurà d'adjuntar obligatòriament tota la següent documentació:
  a)    Imprès signat pel professor del programa ARV que assumirà la seva tutoria i, si és el cas, la direcció de la seva tesi (descarregar)
  b)    Carta de presentació que inclogui la motivació i àrees d’interès del candidat
  c)    Curriculum Vitae que inclogui treballs de recerca i publicacions
  d)    Imprès amb un resum de la formació prèvia del candidat degudament emplenat (descarregar)
  e)    Fotocòpia dels títols requerits per a l’accés al doctorat (grau i màster)
  f)    Expedient acadèmic (certificat de notes) de les titulacions que presenta
  g)    Fotocòpia del pla d’estudis de grau i màster (només quan els títols no són espanyols)
  h)    Els candidats estrangers, carta expedida per l’organisme competent en la universitat d’origen acreditant que la titulació presentada (grau i màster) faculta per a l’accés als estudis de doctorat en aquell país
  i)     Altres mèrits que consideri oportuns (per exemple, disponibilitat de beques o suport específic d’alguna entitat)


  • Un cop penjada i enviada tota la documentació, el candidat rep un missatge de “sol·licitud validada” a través de l’aplicatiu.
  • En el termini màxim d'un mes, si la Comissió Acadèmica del programa accepta la sol.licitud, rep un missatge de “sol·licitud admesa”  a través de l’aplicatiu i rep per correu electrònic una còpia escanejada de la carta d’admissió al programa. Si no és admès, rep un missatge de “sol·licitud no admesa”.
  • El candidat ha de fer clic a “Acceptar admissió” a través de l’aplicatiu i ha de rebre un missatge de ”Sol·licitud d’admissió finalitzada” per acabar el procés de preinscripció.
  • El proper pas serà la matrícula al programa de doctorat en els períodes corresponents (veure procediment de matrícula). En aquest moment caldrà aportar tota la documentació original i els títols i certificacions degudament legalitzats (vegeu la secció de legalització de documents i títols).