Skip to content

You are here: Home / Empreses / Programes R+D+i

Programes R+D+i

L'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) realitza activitats de recerca, innovació i transferència de tecnologia en els àmbits de la Robòtica, el Control de Processos i l'Enginyeria d'Organització.


En aquests àmbits, l'IOC participa en programes de Recerca i Desenvolupament, nacionals i europeus,  i programes de foment de la innovació tecnològica a les empreses (R+D+i).

Els programes d’R+D+i en què participa l'IOC estan clarament orientats a la generació i aplicació de les noves tecnologies i eines de gestió a les empreses, per la qual cosa la participació o col•laboració amb aquestes és fonamental.

Habitualment aquests programes d’R+D+i estan subvencionats per organismes públics com ara la Unió Europea, el Ministeri d'Educació i Ciència, la Generalitat de Catalunya, i entitats que en depenen.

 

En molts d’aquests projectes la participació com a partner d’una institució universitària com és l’IOC és una condició desitjable (o de vegades necessària) per tal de poder optar a les subvencions públiques. L’IOC, a més, té un gran interès en participar activament en projectes R+D+i dins dels seus camps de coneixement i al llarg dels darrers anys ha participat en nombrosos programes, tant nacionals com internacionals.

 

Enllaços relacionats