Skip to content

You are here: Home / Empreses / Serveis a empreses

Serveis a empreses


L'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials posa a l'abast de les empreses serveis d'assessorament i desenvolupament en recerca i innovació tecnològica, així com serveis de formació a empreses mitjançant cursos estàndard o dedicats, en les àrees de l'automàtica, la robòtica i l'organització industrial.

Quan una empresa o institució sol·lcita a l’IOC un servei, l’Institut analitza la problemàtica plantejada i, segons la complexitat del problema i el camp d’actuació, assigna un o més professors o col·laboradors al projecte. Es realitza una proposta de treball (gratuïta i sense compromís) que, de ser acceptada per l’empresa o institució, desembocarà en l’establiment del conveni de col·laboració.

En general, els serveis que ofereix l'IOC entren dins dels anomenats d'alt valor afegit, això és, ofereix l'alt nivell d'expertesa dels seus membres en els camps de coneixement que els són propis: robòtica, automàtica, control de processos, organització industrial, investigació operativa, intel·ligència artificial, etc.

Tot i així, en cas que fos necessari per les característiques del projecte, l’IOC pot proposar la participació en aquest d’altres experts, externs a l’Institut, bé es tracti de membres de la UPC o de professionals externs.

Per a la prestació d'aquests serveis l'IOC posa a disposició de les empreses, a més del seu potencial humà, els recursos de que disposa, incloent-hi els seus laboratoris de control i electrònica; de logística i de robòtica, el seu centre de càlcul i la seva biblioteca, una de les més importants del país en la seva temàtica.