Skip to content

You are here: Home / L'IOC

Presentació

Vista panoràmica des de l'IOC


 

Informació relacionada

Benvingudes i benvinguts al web de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials.

 

L’IOC és un institut universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 

Com a institut universitari, les funcions que li corresponen són la recerca i la transferència de tecnologia, així com  la docència de post-grau i de tercer cicle.

 

Els àmbits d'actuació de l'IOC, que és el continuador de l'activitat que dugué a terme al llarg de més de vint-i-cinc anys l'Institut de Cibernètica, són l'automàtica, la robòtica i l'organització industrial, amb una especial orientació a l'anàlisi, el disseny, la direcció i el control dels sistemes logístics i de producció de béns i de serveis, com també als mètodes i a les tècniques adequades per a la resolució d'aquests problemes i als camps de la ciència i de la tècnica afins als anteriors.

 

L’IOC compta amb personal docent i investigador (PDI) provinent de diversos departaments de la UPC, la qual cosa li proporciona un caràcter multidisciplinar, i amb personal tècnic i administratiu (PAS) que dóna suport a les activitats de l’Institut. Compta, també, amb estudiants de grau i postgrau que completen la seva formació, ja sigui mitjançant la realització de projectes final de carrera, ja sigui realitzant el doctorat.

 

L’Institut disposa d’un laboratori de robòtica; un laboratori de control i electrònica; un laboratori remot de control; un laboratori de logística; una xarxa informàtica equipada amb servidors, estacions de treball, ordinadors personals i programari; i una biblioteca especialitzada amb uns 6.000 volums i nombroses revistes.

 

Les activitats de l'Institut inclouen la recerca subvencionada amb fons públics, tant projectes europeus com nacionals; els convenis amb empreses; i la formació d'investigadors, participant en màsters oficials, doctorat i màsters de la Fundació UPC.

L’IOC potencia les relacions amb altres centres de recerca espanyols i estrangers per promoure la connexió en àrees afins i fomentar l’intercanvi internacional d’experiències de recerca.