Skip to content

You are here: Home / Personal / Lusa Garcia, Amaia

Lusa Garcia, Amaia

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 11, Porta 11.15
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 401 17 05
E-mail amaia.lusa@upc.edu

 

catala.gif

Amaia Lusa Garcia és professora Catedràtica d'Universitat de Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És Enginyera en Organització Industrial i Doctora per la UPC. Imparteix docència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), en assignatures de mètodes quantitatius, enginyeria d'organització i logística. La seva activitat de recerca, a l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials de la UPC, se centra, d'una banda, en el desenvolupament i aplicació de tècniques quantitatives per a la resolució de problemes de disseny, planificació i programació de sistemes productius i logístics i, d'altra banda, en el disseny de metodologies i instruments per detectar i eliminar la discriminació per raó de gènere. Ha participat en nombrosos projectes de recerca i és autora o coautora de llibres i d'articles publicats en revistes internacionals de referència. És membre dels grups de recerca de la UPC SCOM (Supply Chain and Operations Management) i GIOPACT (Grup d'Igualtat d'Oportunitats en l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia).

castellano.gif

Amaia Lusa Garcia es profesora Catedrática de Universidad del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Es Ingeniera en Organización Industrial y Doctora por la UPC. Imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), en asignaturas de métodos cuantitativos, ingeniería de organización y logística. Su actividad de investigación, en el Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales de la UPC, se centra, por un lado, en el desarrollo y aplicación de técnicas cuantitativas para la resolución de problemas de diseño, planificación y programación de sistemas productivos y logísticos y, por otro lado, en el diseño de metodologías e instrumentos para detectar y eliminar la discriminación por razón de género. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y es autora o co-autora de libros y de artículos publicados en revistas internacionales de referencia. Es miembro de los grupos de investigación de la UPC SCOM (Supply Chain and Operations Management) y GIOPACT (Grupo de Igualdad de Oportunidades en la Arquitectura, la Ciencia y la Tecnología).

english.gif

Amaia Lusa Garcia is a full professor at the Department of Business Administration at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). She is an Industrial Engineer and holds a PhD from the UPC. She teaches at the ETSEIB Engineering School, in courses of quantitative methods, industrial engineering and logistics. Her research activity, at the IOC research institute of the UPC, focuses, on the one hand, on the development and application of quantitative techniques for solving problems of design, planning and scheduling of production and logistics systems and, on the other hand, in the design of methodologies and instruments for gender equality. She has participated in numerous research projects and is the author or co-author of books and articles published in international reference journals. She is a member of the research groups of the UPC SCOM (Supply Chain and Operations Management) and GIOPACT (Group of Equal Opportunities in Architecture, Science and Technology).