Vés al contingut (premeu Retorn)

Arocas Pérez, José

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 11, Porta 11.6
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 40(1 25 97)
E-mail jose.arocas@upc.edu
catala.gif

José Arocas Pérez és Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica, Graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i ha cursat el Màster Universitari en Automàtica Industrial en la Universitat Politècnica de València (UPV), realitzant part dels seus estudis al ‘Instituto Tecnológico de Costa Rica’ (TEC) amb una beca de cooperació. Les seves activitats de recerca han estat centrades en el control automàtic, l’emulació i simulació de generadors d’energia eòlica, tècniques de control de convertidors electrònics de potència, i la simulació de sistemes biològics en el camp de la biologia sintètica entre uns altres.

Actualment desenvolupa la seva recerca al grup Control Avançat de Sistemes d'Energia (ACES) a l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). El tema de recerca de la seva tesi doctoral es el desenvolupament de tècniques de control per a la millora de l’estabilitat en xarxes elèctriques amb convertidors electrònics treballant a potència constant, en particular estudiar els fenòmens relacionats amb el seu caràcter no lineal, com ara bifurcacions i comportament caòtic, i l’aplicació del control de mode lliscant i el control ressonant, entre uns altres.castellano.gif

José Arocas Pérez es Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica, Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y ha cursado el Máster Universitario en Automática Industrial en la ‘Universitat Politècnica de València’ (UPV), realizando parte de sus estudios en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) con una beca de cooperación. Sus actividades de investigación han estado centradas en el control automático, la emulación y simulación de generadores de energía eólica, técnicas de control de convertidores electrónicos de potencia y la simulación de sistemas biológicos en el campo de la biología sintética entre otros.

Actualmente desarrolla su investigación en el grupo Control avanzado de Sistemas de Energía (ACES) en el Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales (IOC) de la ‘Universitat Politècnica de Catalunya’ (UPC). El tema de investigación de su tesis doctoral es el desarrollo de técnicas de control para la mejora de la estabilidad en redes eléctricas con convertidores electrónicos trabajando a potencia constante, en particular estudiar los fenómenos relacionados con su carácter no lineal, como bifurcaciones y comportamiento caótico y la aplicación del control por modos deslizantes y control resonante, entre otros.


english.gif

José Arocas Pérez received the degree of Technical Industrial Engineer in Electronic Engineering, Bachelor’s degree in Industrial Electronics and Automation Engineering and has completed a Master's Degree in Automation and Industrial computing at the ‘Universitat Politècnica de València’ (UPV), doing part of their studies at the ‘Instituto Tecnológico de Costa Rica’ (TEC ) with a grant of cooperation. His research activities have focused on automatic control, emulation and simulation of wind power generators, control techniques of power electronic converters and simulation of biological systems in the field of synthetic biology among others.

He is currently developing his research at the Advanced Control of Energy Systems Group (ACES) in the Institute of Industrial and Control Engineering (IOC) of the ‘Universitat Politècnica de Catalunya’ (UPC). The research topic of his doctoral thesis is the development of control techniques for improving stability in power systems with electronic converters working at constant power, particularly to study phenomena related to its non-linear character, as bifurcations and chaotic behavior and the application of sliding mode control and resonant control, among others.


arxivat sota: , ,