Vés al contingut (premeu Retorn)

Ferrer Martí, Laia

Localització ETSEIB, Pavelló F
Planta 0
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 401 65 79
E-mail laia.ferrer@upc.edu

catala.gif

Laia Ferrer-Martí és Enginyera Industrial (1999) i doctora (2004) per la Univerisitat Politécnica de Catalunya (UPC). És professora del Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC des de 1999 i des del 2014 és la Secretària Acadèmica del departament. És investigadora de l’Institut d’Enginyeria Industrial i de Control (IOC) i és membre del grup de recerca Supply Chain and Management Operations (SCOM-UPC). Gràcies a permisos de mobilitat i a una llicència especial de recerca, va treballar com a investigadora al Regne Unit i a Perú durant 3 anys i mig (2005, 2008-2010). La seva activitat de recerca se centra en el desenvolupament i aplicació de tècniques quantitatives per a la resolució de problemes industrials, principalment de transports o d'energies renovables, amb un enfocament molt pràctic i social. Com a resultats principals d'aquesta recerca ha estat la investigadora principal en 3 projectes del pla nacional de recerca, ha estat directora de 6 tesis doctorals i és autora de més de 35 articles JCR. 

castellano.gif

Laia Ferrer-Martí es Ingeniera Industrial (1999) y doctora (2004) por la Univerisitat Politécnica de Cataluña (UPC). Es profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UPC desde 1999 y desde 2014 es la Secretaria Académica del departamento. Es investigadora del Instituto de Ingeniería Industrial y de Control (IOC) y es miembro del grupo de investigación Supply Chain and Management Operations (SCOM-UPC). Gracias a permisos de movilidad y una licencia especial de investigación, trabajó como investigadora en el Reino Unido y en Perú durante 3 años y medio (2005, 2008-2010). Su actividad de investigación se centra en el desarrollo y aplicación de técnicas cuantitativas para la resolución de problemas industriales, principalmente de transportes o de energías renovables, con un enfoque muy práctico y social. Como resultados principales de esta investigación ha sido la investigadora principal en 3 proyectos del plan nacional de investigación, ha sido directora de 6 tesis doctorales y es autora de más de 35 artículos JCR.

english.gif

Laia Ferrer-Martí is an Industrial Engineer (1999) and holds a PhD (2004) from the Polytechnic University of Catalonia (UPC). She has been a professor in the Department of Mechanical Engineering at the UPC since 1999 and since 2014 she has been the Academic Secretary of the department. She is a researcher at the Institute of Industrial and Control Engineering (IOC) and is a member of the research group Supply Chain and Management Operations (SCOM-UPC). Thanks to mobility permits and a special research license, she worked as a researcher in the United Kingdom and Peru for 3 and a half years (2005, 2008-2010). Her research activity focuses on the development and application of quantitative techniques for solving industrial problems, mainly transport or renewable energy, with a very practical and social approach. As main results of this research she has been the principal investigator in 3 projects of the national research plan, has been the director of 6 doctoral theses and is the author of more than 35 JCR articles.