Vés al contingut (premeu Retorn)

Mateo Doll, Manel

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 7,
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 401 17 02
E-mail manel.mateo@upc.edu
catala.gif

Manel Mateo és professor Titular d’Universitat del departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És Enginyer Industrial i Doctor per l'UPC. Imparteix docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), en assignatures de gestió i organització de la producció i logística i mètodes quantitatius d’enginyeria d’organització i logística. La seva activitat de recerca, a l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials de l'UPC, es centra en el desenvolupament i aplicació de tècniques de tipus diversos per a la resolució de problemes de disseny, planificació i programació de sistemes productius i logístics. Ha participat en diversos projectes de recerca i és autor o co-autor d’articles publicats a EJOR, COR i IJSS, entre altres revistes, i d’un capítol de llibre. És membre del grup de recerca de la UPC EOL (Enginyeria d’Organització i Logística Industrial).


castellano.gif

Manel Mateo es profesor Titular de Universidad del departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Es Ingeniero Industrial y Doctor por la UPC. Imparte docencia en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), en asignaturas de gestión y organización de la producción y logística y métodos cuantitativos de ingeniería de organización y logística. Su actividad de investigación, en el Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales de la UPC, se centra en el desarrollo y aplicación de técnicas de tipo diverso para la resolución de problemas de diseño, planificación y programación de sistemas productivos y logísticos. Ha participado en diversos proyectos de investigación y es autor o co-autor de artículos publicados en EJOR, COR e IJSS, entre otras revistas, y de un capítulo de libro. Es miembro del grupo de investigación de la UPC EOL (Ingeniería de Organización y Logística Industrial)


english.gif

Manel Mateo is a professor of Industrial Engineering and Operations Research at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), where he is a member of the Business Administration department and the Engineering School of Barcelona (ETSEIB). He has a degree in Engineering and a PhD from the UPC. His research activities, at the Institute of Industrial and Control Engineering of the UPC, are focused on the development and application of techniques to solve productive and logistic systems design, planning and scheduling problems. He has participated in several research projects and is author or co-author of papers published in EJOR, COR and IJSS, among other journals, and a chapter of book. He is a member of the UPC research group EOL (Industrial Engineering and Logistics).