Vés al contingut (premeu Retorn)

Martínez Costa, M. Carme

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 11, Porta
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 41 58 11
E-mail mcarme.martinez@upc.edu

catala.gif

Carme Martinez Costa és Doctora Enginyera Industrial i Professora Titular d’Universitat del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre del grup de recerca GIOPACT (Grup d’Igualtat d’Oportunitats a l’Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia) i de l’EOLI (Enginyeria d’Organització i Logística Industrial). Ha desenvolupat la seva activitat acadèmica en el camp de la Gestió de la Innovació Tecnològica i en l’àmbit de l’Organització Industrial, participant en diversos projectes CICYT sobre planificació agregada integrada en la empresa. Des de l’any 1996 també treballa en el camp de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, participant en diversos projectes del “Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, de l’Institut Català de la Dona i de la Unió Europea.

castellano.gif

Carme Martinez Costa es Doctora Ingeniera Industrial y Profesora Titular de Universidad del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro del grupo de investigación GIOPACT (Grupo de Igualdad de Oportunidades en la Arquitectura, la Ciencia y la Tecnología) y del EOLI (Ingeniería de Organización y Logística Industrial). Ha desarrollado su actividad académica en el campo de la Gestión de la Innovación Tecnológica y en el ámbito de la Organización Industrial, participando en diversos proyectos CICYT sobre planificación agregada integrada en la empresa. Desde el año 1996 también trabaja en el campo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, participando en diversos proyectos del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del “Institut Català de la Dona” y de la Unión Europea.

english.gif

Carme Martinez Costa holds a PhD in Industrial Engineering and she is a full-time university teacher at the Business Management Department at the University Polytechnic of Catalonia (UPC). She has developed her academic activity in Innovation Management and in Industrial Engineering, and she has participated in several research projects about integrated aggregate planning. From 1996 she also research in equal opportunities between women and men, and she has participated in several research projects for Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, the “Institut Català de la Dona” and European projects.