Vés al contingut (premeu Retorn)

Suárez Feijóo, Raúl

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 11, Porta
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 401 65 48
E-mail raul.suarez@upc.edu
Pàgina personal raul.suarez

catala.gif

Raúl Suárez va néixer a Astúries el 1959. Va obtenir el títol d'Enginyer Electrònic per la Universidad Nacional de San Juan (Argentina) el 1984 (millor alumne de la promoció), i de Doctor Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1993 (Cum Laude per unanimitat). La seva tasca de recerca es va centrar principalment en l'àrea de muntatge robotitzat, especialment pel que fa a la planificació de moviments de precisió en presència d'incertesa, i més recentment en prensió i manipulació d'objectes en robòtica. Ha participat en diferents projectes de recerca sobre aquests temes, i va obtenir el premi al millor treball en l'IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning el 1995. Actualment, el Dr. Suárez és Director de Recerca a la UPC i les seves principals àrees d'interès inclouen prensió i manipulació destra d'objectes en robòtica, sistemes robotitzats intel·ligents, manipulació i control en sistemes multi-robot, i aplicacions de tècniques de planificació i d'aprenentatge en robòtica. El Dr. Suárez és el Cap de la Divisió de Robòtica (IOC) i coordinador dels Programes de Doctorat "Automatització Avançada i Robòtica" i "Automàtica, Robòtica i Visió".

castellano.gif

 

 

Raúl Suárez nació en Asturias, España, en 1959. Obtuvo el título de Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, en 1984 (mejor alumno de la promoción), y de Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), España, en 1993 (Cum Laude por unanimidad).. Su trabajo de investigación ha estado centrado principalmente en el área de montaje robotizado, especialmente en la planificación de movimientos finos en presencia de incertidumbre, y más recientemente en prensión y manipulación de objetos en robótica. El Dr. Suárez ha participado en varios proyectos de investigación sobre estos temas y obtenido el Premio al Mejor Trabajo en el IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning de 1995. Actualmente, el Dr. Suárez es Director de Investigación at UPC y sus principales áreas de interés incluyen prensión y manipulación diestra de objetos en robótica, sistemas robotizados inteligentes, manipulación y control en sistemas multi-robot, y aplicaciones de técnicas de planificación y aprendizaje en robótica. El Dr. Suárez es el Responsalbe de la División de Robótica (IOC) y coordinador de los Programas de Doctorado "Automatización Avanzada y Robótica" y "Automática, Robótica y Visión".


english.gif
Raúl Suárez was born in Asturias, Spain, in 1959. He is Electronic Engineer (with honors) from the National University of San Juan, Argentina (1984), and Doctor Engineer (with honors) from the Technical University of Catalonia (UPC), Spain (1993). His research activities have been mainly focused in the area of robotized assembly, especially in the field of fine motion planning in the presence of uncertainty, and more recently in the field of robotized grasping and manipulation. He has participated in several research projects on these topics. He has obtained the Best Paper Award in the 1995 IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning, Pittsburgh, USA. At present, he is Director of Research at UPC and his main research areas include grasping and dexterous manipulation, intelligent robotic systems, multi-robot manipulation and control, skill acquisition, and planning and learning techniques in robotics. Dr. Suarez is the Director of the Institute of Industrial and Control Engineering (IOC) at the Technical University of Catalonia, and the coordinator of the PhD. Programs "Advanced Automation and Robotics" and "Automatic Control, Robotics and Computer Vision".