Skip to content

You are here: Home / Recerca / Divisions / Division of Supply Chain and Operations Management

Division of Supply Chain and Operations Management


L’àmbit temàtic de la Division of Supply Chain and Operations Management és el disseny i la gestió de la cadena d’aprovisionament, és a dir, de sistemes productius i logístics de béns i de serveis, així com també les tècniques necessàries per a la resolució eficient dels problemes corresponents. La Divisió duu a terme, sobre aquests temes, activitats de recerca i de transferència dels resultats de la recerca, mitjançant l’assessorament i l’elaboració d’estudis, models i programari. Tota aquesta activitat de recerca i transferència es desenvolupa en el Supply Chain and Operations Management (SCOM), reconegut per la Generalitat de Catalunya.La divisió disposa d'un laboratori equipat amb estacions de treball destinades a realitzar experiències computacionals.
 

Àrees d'expertesa

 • Disseny de la cadena d’aprovisionament.
 • Planificació de la capacitat.
 • Planificació agregada.
 • Disseny de i assignació de tasques a línies de producció i de muntatge.
 • Programació d’activitats.
 • Organització del temps de treball.
 • Assignació de tasques a persones tenint en compte els efectes de l’aprenentatge i de l’oblit.
 • Logística urbana.
 • Logística portuària.
 • Logística inversa.
 • Logística verda.
 • Simulació de sistemes productius i logístics.
 • Assignació de generadors i electrificació de zones aïllades.
 • Tècniques quantitatives.
 • Lean Management.

  Grup de recerca vinculat


  Descarrega el vídeo aquí.

   

   

   

  • "SCOM" - Supply Chain and Operations Management