Skip to content

You are here: Home / Staff / Personal Webs / VictorRepecho

VictorRepecho

 

Aquest espai s'omple amb la foto de perfil que es carrega a munt quan es desa. IMPORTANT: Recorda fer click el checkbox de '[ ] Do not display the image on the page, but do in the portlets and views'

Repecho del Corral, Victor

 

 

 

Related Content

 

 

 

Contact Us

Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

Diagonal, 647, planta 11 (Edifici ETSEIB)

08028 Barcelona

E-mail:

Phone:
+34 93 401 74 66

Fax:
+34 93 401 66 05